POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE za javnu nabavku male vrednosti usluge održavanja liftova 2020