Javno Preduzeće “LOZNICA RAZVOJ”

Šifra pretežne delatnosti Javnog preduzeća za upravljanje, planiranje i projektovanje ,,Loznica razvoj“,Loznica je 74.90–Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti.

Ostale delatnosti obuhvataju:

 1. Usluge vezane za upravljanje građevinskim zemljištem, uređivanje, upotrebu, unapređenje i zaštitu građevinskog zemljišta;
 2. Usluge vezane za vršenje poslova stručnog nadzora, upravljanja površinama javne namene, upravljanja lokalnim putevima;
 3. Usluge vezane za održavanje stambenog i poslovnog prostora kao i zadovoljavanja potreba korisnika komunalnih usluga,održavanja i unapređivanja objekata i opreme zajedničke komunalne potrošnje i održavanja,objedinjene obrade obračuna i naplate komunalnih usluga;
 4. Usluge vezane za održavanje ulične rasvete,obračuna doprinosa za gradsko građevinsko zemljište ,eksploatacije mineralnih sirovina i obavljanja drugih stručnih poslova iz navedenih oblasti sadržane u okviru ostalih stručnih delatnosti;
 5. Usluge vezane za vršenje stručnih poslova prostornog i urbanističkog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova, izrade tehničke dokumentacije i dr.

Javno preduzeće za upravljanje, planiranje i projektovanje ,,Loznica razvoj“ sredstva za finansiranje obezbeđuje konstantnim pružanjem  usluga u okviru navedene pretežne  i ostalih  delatnosti, obezbeđujući na taj način neophodan kontinuitet na pravovremenoj aktivnosti servisiranja svojih usluga kao okosnicu  sopstvenog  planskog razvoja preduzeća i planskog razvoja područja teritorije grada Loznice.

Strategija dejstva preduzeća odvija se kroz planski osmišljen, organizovan na najoptimalniji i ekonomski opravdan način, kontinuiranim pružanjem usluga  u okviru osnovne-pretežne delatnosti tako i ostalim delatnostima, profesionalnim obavljanjem stručnih poslova kao osnovni preduslov na viziji ostvarenja planirane budućnosti kroz adekvatan razvoj područja teritorije grada sa jedne strane i sa druge strane potpuno zadovoljenje misije preduzeća koja se ogleda u planiranim i organizovanim aktivnostima na stvaranju željenog budućeg stanja.

Javno preduzeće za upravljanje, planiranje i projektovanje ,,Loznica razvoj“, Loznica osnovano je od strane grada Loznica, radi obezbeđivanja trajnog obavljanja sledećih stručnih poslova :

 • Upravljanje građevinskim zemljištem
 • Nadzor nad održavanjem lokalne i nekategorisane putne mreže
 • Nadzor nad održavanjem javne rasvete i izgradnje elektroenergetskih objekata
 • Nadzor nad održavanjem javnih površina
 • Poslovi prostornog i urbanističkog planiranja
 • Poslovi tekućeg i investicionog održavanja stambenih zgrada
 • Poslovi objedinjene naplate komunalnih i drugih usluga