Javno Preduzeće “LOZNICA RAZVOJ”

Preduzeće posluje pod poslovnim imenom: Javno preduzeće za upravljanje,planiranje i projektovanje “Loznica razvoj“
Skraćeno poslovno ime: JP “Loznica razvoj“
Sedište preduzeća je u Loznici, Georgija Jakšića br.3, 15300 Loznica
Matični broj: 17112635
Poreski identifikacioni broj (PIB): 101562041
JBBK: 61823

Direktor:
Nikola Dragićević, dipl. ekonomista

Nadzorni odbor

Đuro Mijailović dipl. ing. poljoprivrede, predsednik
Danijela Mirković dipl. ekonomista, član
Zlatomir Vukašinović dipl. građevinski inženjer, član

Kontakt

TELEFONI: 015/872 712, 015/872 713
FAKS: 015/872 714
E-MAIL: info@loznicarazvoj.rs