Na osnovu Odluke SO Loznica o objedinjenoj naplati komunalnih i drugih usluga br. 06-21/06 od 30.12.2003. godine organizovana je objedinjena naplata komunalnih i drugih usluga u okviru JSP “Loznica”. Osnovni razlog za donošenje ovakve odluke je veoma slaba naplata komunalnih usluiga u ranijem periodu. Osnovne prednosti ovakvog sistema naplate su racionalnost, ekonomičnost i efikasnost.

Detaljnije o objedinjenoj naplati se možete informisati na nezavisnoj internet prezentaciji www.sonloznica.rs