Javno Preduzeće “LOZNICA RAZVOJ” Loznica

Javno preduzeće za upravljanje, planiranje i projektovanje ,,Loznica razvoj“, Loznica osnovano je od strane grada Loznica, radi obezbeđivanja trajnog obavljanja stručnih poslova na obezbeđivanju uslova za uređivanje, upotrebu, unapređenje i zaštitu građevinskog zemljišta, pripreme i realizacije srednjoročnih i godišnjih programa uređivanja građevinskog zemljišta; izrade strateško razvojnih dokumenata za potrebe grada; vršenja poslova stručnog nadzora u oblastima za koje je osnovano; upravljanje površinama javne namene; stručnih poslova prostornog i urbanističkog planiranja;izrade tehničke dokumentacije; upravljanja lokalnim putevima; održavanja stambenog i poslovnog prostora i bezbednosti njihovog korišćenja kao i urednog zadovoljavanja potreba korisnika komunalnih usluga ; održavanja i unapređivanja objekata  i opreme zajedničke komunalne potrošnje i održavanja;obračuna doprinosa za gradsko građevinsko zemljište; eksploatacije mineralnih sirovina i obavljanja drugih stručnih poslova iz navedenih oblasti.. Detaljnije…

1012712

1114100 101